Macro Components

Distribútor elektronických komponentov, modulov.

Vlastné SW aplikácie pre smart metering.

Realizácia projektov na kľúč v oblasti smart meteringu, diaľkovych odpočtov meračov.

Logo

Linecard - zmluvní partneri, kooperujúci dodávatelia