Kontakty

 • Vedenie spoločnosti - konateľka

  Ing. Boleslava Gáboríková

  boleslava.gaborikova@macro.sk
 • Obchodno-technický úsek - aplikačný inžinier

  Ing. Juraj Grossmann

  juraj.grossmann@macro.sk
  0907 835 315
 • Obchodno-technický úsek - aplikačný inžinier

  Ing. Jozef Majstrík

  jozef.majstrik@macro.sk
  0917 623 087
 • Obchodno-technický úsek - aplikačný inžinier pre ČR

  Obchodný zástupca pre ČR

  macro@macrocom.cz
 • Produkt manažér pre AMR

  Marián Doležálek

  marian.dolezalek@macro.sk
  0918 410 834
 • Export - referent odbytu

  Michal Paulík

  michal.paulik@macro.sk

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí

+421 41 7634 181
macro@macro.sk
http://www.macro.sk

IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415
OR: Okresný súd Žilina, vložka č. 404/L


 

Kontakt
Špecializovaný distribútor elektronických súčiastok

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
macro@macro.sk
amr@amr.sk
http://www.macro.sk
http://www.amr.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

MACRO.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2019